TOIMENPIDEALOITE 16/2003 vp

TPA 16/2003 vp - Tuija Nurmi /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Telekuuntelu ja -valvonta paritusrikoksissa

Eduskunnalle

Järjestäytynyt rikollisuus on löytänyt tiensä myös Suomeen. Se ilmenee mm. paritustoimintana, jonka taustalla toimivat mm. ulkomaiset rikollisjärjestöt. Paritus on Suomen lainsäädännön mukaan rikollista toimintaa, josta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi. Poliisit toivovat paritustoimintaa telekuuntelu- ja valvontaoikeuden piiriin, jotta paritukseen liittyvä rikollisuus saadaan paljastettua.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin parituksen saamiseksi telekuuntelun, televalvonnan ja teknisen tarkkailun piiriin.

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2003

  • Tuija Nurmi /kok