TOIMENPIDEALOITE  17/2008 vp

TPA 17/2008 vp - Antti Kaikkonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Pienlainoja myöntävien yritysten toiminnan selvittäminen

Eduskunnalle

Suomessa on muutamien vuosien ajan voinut nostaa pienlainoja, niin sanottuja pikavippejä, tekstiviestitse. Maassamme toimii kymmeniä pienlainoja myöntäviä yrityksiä. Joidenkin yritysten mainonta on varsin aggressiivista, ja lainojen todelliset vuosikorot nousevat käsittelykuluineen satoihin prosentteihin. Vuosikorkoja ei yleensä ilmoiteta selvästi, vaan yritykset markkinoivat lainoja erittelemällä vain lainojen toimituskulut, jotka voivat olla esimerkiksi 50 euron lainalle 18 euroa. Usein lainan hakemiseen ja vahvistamiseen vaaditut tekstiviestit maksavat erikseen, esimerkiksi 1,5 euroa kappaleelta. Pikavippejä nostavat ihmiset voivat olla muutenkin talousvaikeuksissa, eivätkä suuret korot ja keskellä yötä nostetut pikavipit helpota heidän elämäänsä.

Etäviestimellä hankitun lainan voi kuluttajansuojalain mukaan (Kuluttajansuojalaki, 6 a luku) perua, mutta tämä ei luonnollisestikaan vapauta kuluttajaa korkokuluista. Mainittakoon Suomen Minilaina Oy:n esimerkki: "Lainanhakija peruuttaa 80 euron lainan 7 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä ja palauttaa rahat 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksesta. Todelliseen vuosikorkoon perustuva korvaus on yhteensä 43,50 euroa ja lainapääomineen takaisin maksetaan 123,50 euroa."

Tekstiviestilainoja tarjoavat yritykset ovat joiltakin osin tehostaneet itsesäätelyään siten, että mahdollisuutta nostaa lainoja yöaikaan on rajoitettu ja Kuluttajaviraston huomauttamia puutteita mm. lainanhakijan tunnistamisessa on korjattu. Tämän lisäksi Suomen Pienlainayhdistys ry on luonut alalle eettiset säännöt. Tästä huolimatta alalla on edelleen yrityksiä, joiden ei voida katsoa toimivan noiden eettisten sääntöjen ja Kuluttajaviraston ohjeiden mukaisesti.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus selvittää Suomessa toimivien pienlainayritysten määrän ja liiketoiminnan laajuuden, tarkastelee toiminnan lainmukaisuutta ja eettisyyttä voimassa olevan lainsäädännön, Kuluttajaviraston suositusten ja Suomen Pienlainayhdistys ry:n eettisten sääntöjen kannalta sekä tarvittaessa esittää vallitsevan tilanteen parantamiseen tähtäävää lainsäädäntöä.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2008

  • Antti Kaikkonen /kesk

​​​​