TOIMENPIDEALOITE 186/2002 vp

TPA 186/2002 vp - Antti Rantakangas /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Käytettyjen tuontiautojen yhdenvertainen verotus

Eduskunnalle

Hallituksen esitys autoverolain muuttamisesta on eduskunnan käsiteltävänä. Lakiesityksessä ehdotetaan autoverolakiin tehtäväksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antaman ratkaisun edellyttämät muutokset käytettynä maahan tuotavien ajoneuvojen veron määräämisessä. Samalla tehtäisiin eräitä muutoksia uusien ajoneuvojen verotukseen. Autoverolakiesitys ei poista sitä ongelmaa, joka on syntynyt autoliikkeen kautta aiemmin maahan tuodun käytetyn auton veronpalautuksen kohdentumisessa. Nykylainsäädännön mukaan, vaikka auton tosiasiallinen ostaja on maksanut autoveron, välittäjänä toiminut autoliike saa veronpalautuksen, koska se on rekisteröinyt ajoneuvon väliaikaisesti omiin nimiinsä. Ministeri Suvi-Anne Siimes toteaa vastauksessaan kirjalliseen kysymykseen (KK 795/2002 vp, ed. Rantakangas) seuraavaa: "Lain mukaan ei kuitenkaan ole estettä sille, että verovelvollinen luovuttaa oikeutensa hakea veron oikaisua ja saada siten veroa palautettavaksi esimerkiksi auton ostaneelle asiakkaalle." Kyse on siis autoliikkeen hyväntahtoisuudesta. Käytännön esimerkit osoittavat kuitenkin, että autoliikkeet pitävät veronpalautuksen itsellään vedoten siihen, ettei laki velvoita heitä siirtämään palautusta todelliselle veron maksajalle eli auton ostajalle. Lainsäädännön tulisi olla tasapuolinen ja kohtuuttomuuksia torjuva. Nyt eräät käytettyjä autoja tuoneet liikkeet saavat kohtuuttoman edun lainsäädännön puutteellisuuden vuoksi. Autoverolain käsittelyn yhteydessä tämä erityiskysymys tulisi korjata asettamalla välittäjäliikkeelle velvoite veronpalautuksen siirtämisestä veron todelliselle maksajalle.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin autoliikkeen kautta käytetyn tuontiauton hankkineiden saattamiseksi tasavertaiseen asemaan suoraan ulkomailta auton hankkineiden kanssa velvoittamalla autoliike siirtämään veronpalautus todelliselle veron maksajalle eli auton ostajalle.

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2003

  • Antti Rantakangas /kesk