TOIMENPIDEALOITE 188/2001 vp

TPA 188/2001 vp - Tuula Haatainen /sd 

Tarkistettu versio 2.1

Monikkoperheiden vanhempainvapaa

Eduskunnalle

Kun perheeseen syntyy yksi lapsi, häntä hoitamassa on kaksi vanhempaa, joilla on oikeus pitää äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaana se aika, jolta he saavat äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa. Kun perheeseen syntyy kerralla useampi lapsi, näiden monikkoperheiden isillä on samanlaiset edut kuin niissä tilanteissa, kun lapsia syntyy vain yksi. Isyyslomat eivät pitene syntyneiden lasten lukumäärän mukaan.

Jos perheeseen syntyy yhdellä kertaa esimerkiksi kolme vauvaa, isän kotona olo on vauvojen pieninä ollessa välttämätöntä. Suomeen syntyy vuodessa noin 60 000 lasta. Heistä kaksosia on noin 600, kolmosia noin 15 ja tätä useampilapsisia synnytyksiä on hyvin harvoin. Jos isällä on oikeus pidempään kotona oloon useampisikiöisen synnytyksen jälkeen, perheiden ulkopuolelta tulevan kotiavun tarve vähenee. Monikkoperheiden isyysloman pidentäminen ei ole valtiolle suuri menoerä. Kuntien talouteen uudistuksella olisi menoja pienentävä vaikutus.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin monikkoperheiden vanhempainvapaiden muuttamiseksi niin, että isällä on oikeus isyyslomaan kunkin samasta raskaudesta syntyneen lapsen perusteella.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2001

  • Tuula Haatainen /sd

​​​​