TOIMENPIDEALOITE 19/2002 vp

TPA 19/2002 vp - Kari Kärkkäinen /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Eläkekertymän 23 vuoden ikärajan poistaminen

Eduskunnalle

Nykyinen eläkekertymän alaikäraja nähdään nuorten keskuudessa perusteettomana. Kaikista työsuhteista on maksettava eläkemaksua, mutta eläke alkaa karttua vasta 23 ikävuoden jälkeen. Tämä ei vastaa eläkejärjestelmässä yleistä maksun ja etuuden vastaavuuden periaatetta. Se myös vaikeuttaa eläketurvan ja maksujen perustelemista nuorille sekä vaikuttaa kielteisesti nuorten asenteisiin eläkkeen maksua kohtaan.

Työeläkkeen keskeinen periaate on juuri etuuden ja maksun vastaavuuden periaate. Työeläkkeen karttuman alkaminen vasta 23 vuoden iässä on selvästi ristiriidassa tämän periaatteen kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin eläkekertymän 23 vuoden ikärajan poistamiseksi.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2002

  • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​