TOIMENPIDEALOITE 19/2007 vp

TPA 19/2007 vp - Sinikka Hurskainen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Rintamaveteraanien kotipalvelujen ja kotona asumisen tukeminen

Eduskunnalle

Rintamaveteraanien ja sotainvalidien asemaa ja kuntoutusta pyritään tukemaan yhä enemmän. Kuntoutusmäärärahoja on lisätty niin, että tällä hetkellä rintamaveteraanit pääsevät halutessaan kuntoutukseen vuosittain. Tämä on hyvä asia niille, jotka haluavat ja kykenevät kuntoutukseen.

Veteraanien keski-ikä on lähes 85 vuotta. On ymmärrettävää, että monet veteraanit ja sotainvalidit jättävät korkean iän vuoksi kuntoutuksen väliin. Heidän kohdallaan pitäisikin kuntoutuksen sijasta panostaa kotipalveluihin sekä kotona asumisen tukemiseen, joihin voitaisiin kohdentaa osa vuosittaisista kuntoutusmäärärahoista sekä mahdollisista lisärahoista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotipalvelujen ja kotona asumisen tukemiseksi kohdentamalla niihin osa vuosittaisista kuntoutusmäärärahoista sekä mahdollisista lisärahoista.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2007

  • Sinikka Hurskainen /sd
  • Kari Rajamäki /sd
  • Pentti Tiusanen /vas
  • Jutta Urpilainen /sd
  • Krista Kiuru /sd
  • Satu Taiveaho /sd
  • Päivi Lipponen /sd
  • Mikko Kuoppa /vas
  • Reijo Kallio /sd
  • Lauri Kähkönen /sd