TOIMENPIDEALOITE 19/2010 vp

TPA 19/2010 vp - Tuula Väätäinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Työnohjauksen tuominen somaattiseen terveydenhuoltoon

Eduskunnalle

Mielenterveydenhuollossa työnohjauksen järjestäminen on lakisääteistä. Somaattista terveydenhuoltoa vastaavaa lakisääteisyyttä ei ole toistaiseksi ollut. Työnohjaus somaattisessa terveydenhuollossa olisi kuitenkin suotavaa johtuen somaattisessa terveydenhuollossa vallitsevasta tarpeesta kohottaa työviihtyvyyttä, jaksamista ja oppimista työssä. Tämä olisi sekä terveydenhuollon henkilöstön että kansanterveyden etu.

Mielenterveyslain 4 §:ssä todetaan, että mielenterveyspalveluiden antaminen edellyttää toimivaa työnohjauksen järjestelmää, ja mielenterveydenhoidossa terveydenhuollon ammattilaisten työnohjaus on ollut jo 1990-luvulta lähtien osa työtä.

Työnohjausta tulisi järjestää myös somaattisessa terveydenhuollossa seuraavien syiden vuoksi. Työtahti somaattisessa terveydenhuollossa on mielenterveyslain antamisen jälkeen kiristynyt merkittävästi. Myös osaamisen vaatimukset ovat kiristyneet. Lisäksi työviihtyvyys ja työssä jaksaminen ovat avainasemassa, kun osaavia henkilöitä tulevaisuudessa houkutellaan hoitoalan opiskelijoiksi ja työntekijöiksi. Työnohjaamisen lisääminen somaattiselle puolelle edistäisi juuri näitä seikkoja: jaksamista, työviihtyvyyttä, osaamista ja oppimista.

Nämä eivät ole tulevaisuudessa vähäpätöisiä seikkoja hoitoalalla, kun samaan aikaan julkisen sektorin palvelutuotannossa tavoitellaan suurempaa tehoa, ja "suuret ikäluokat" — väestöön suhteutettuina Euroopan suurimmat — ikääntyvät ja sairastavat entistä enemmän.

Erityisen sopiva tilaisuus työnohjauksen tuomiseksi lakisääteiseksi somaattisessa terveydenhuollossa olisi terveydenhuoltolain yhteydessä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin somaattisen terveydenhuollon työnohjauksen muuttamiseksi lakisääteiseksi, kuten mielenterveydenhuollossa.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2010

 • Tuula Väätäinen /sd
 • Marko Asell /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Erkki Virtanen /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Heli Järvinen /vihr
 • Raimo Piirainen /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Timo Juurikkala /vihr
 • Valto Koski /sd