TOIMENPIDEALOITE 194/2001 vp

TPA 194/2001 vp - Leea Hiltunen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Työpaikan turvaaminen puolen vuoden työttömyysjakson jälkeen

Eduskunnalle

Työministeriön työllisyyskatsaus elokuulta 2001 kertoo seuraavaa: Työvoimatoimistoissa oli elokuun lopussa 294 400 työtöntä työnhakijaa. Elokuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 82 000. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita näistä oli 38 600. Vaikka työttömien määrä on hieman laskenut vuoden takaisesta, on silti kyse suuresta joukosta ihmisiä, heidän arjestaan ja toimeentulostaan.

Elokuun lopussa työhallinnon koulutus- ja tukityöllistämistoimenpiteiden piirissä oli 70 800 henkilöä, mikä on 6 700 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työhallinnon palkkaperusteisilla toimenpiteillä sijoitettuna oli elokuun lopussa 37 900 henkilöä, mikä on 4 700 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Sijoitetuista 7 % oli valtion, 37 % kuntien ja 56 % yksityisen sektorin töissä. Viime vuoden elokuusta työllistäminen valtiolle on vähentynyt 22 %, kunnille 11 % ja yksityiselle sektorille 10 %.

Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Nykyisten tukityöllistämiskeinojen ongelma on, että moni työtön ehtii passivoitua ja syrjäytyä, ennen kuin tukitoimet tavoittavat hänet. Jokaiselle pitkäaikaistyöttömäksi joutuneelle tulisikin kehittää toimiva työllistymisratkaisu.

Jo puolen vuoden työttömyyden jälkeen työttömälle tulisi turvata edes osapäiväinen työpaikka valtion, kuntien ja yritysten yhteisvoimin. Näin voitaisiin entistä tehokkaammin estää työmarkkinoilta syrjäytymistä ja edistää työmarkkinoille palaamista. Missään tapauksessa työn vastaanottaminen ei saa alentaa tulotasoa työttömyyskorvausta alemmaksi. Työn tekemisen täytyy kaikissa tilanteissa olla taloudellisesti kannattavampaa kuin työttömyysturvan varassa elämisen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin työpaikan takaamiseksi työttömälle puolen vuoden työttömyyden jälkeen valtion, kuntien ja yritysten yhteisvoimin.

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2001

  • Leea Hiltunen /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Ismo Seivästö /kd
  • Marja-Leena Kemppainen /kd
  • Jouko Jääskeläinen /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Sakari Smeds /kd
  • Bjarne Kallis /kd