TOIMENPIDEALOITE 20/2013 vp

TPA 20/2013 vp - Anna Kontula /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Lääkemaksukattoon huomioitavat lääkekulut

Eduskunnalle

Lääkkeiden Kela-korvaus edellyttää hintalautakunnan hyväksyntää korvattavuudesta sekä kohtuullisesta tukkuhinnasta. Myös lääkeyhtiöt voivat halutessaan irtisanoa valmisteensa korvausjärjestelmästä. Esimerkiksi joulukuussa 2012 Kela-korvauksen piiristä poistui kaikkiaan 46 valmistetta, jotka olivat ennen joko peruskorvattavien, erityiskorvattavien tai ylempien erityiskorvattavien lääkkeiden listalla korvausprosentin ollessa joko 35, 65 tai 100 %.

Ongelma on, ettei Kela-korvauksen piiristä poistettujen lääkkeiden kuluja huomioida potilaan vuosittaisen lääkemaksukaton omavastuuta laskettaessa. Näin ollen henkilö reseptin lunastaessaan maksaa lääkkeet kaikkinensa omasta pussistaan. Lisäkulut voivat nousta jopa satoihin euroihin vuositasolla.

Lääkekorvausjärjestelmää uudistettaessa hallituksen tavoitteena on ollut, että korvauksista hyötyvät erityisesti paljon lääkkeitä käyttävät. Tavoitteeseen pääseminen edellyttäisi, että kaikki reseptilääkkeet kartuttaisivat vuotuista maksukattoa. Maksukatossa huomioitava kustannus tulisi määrittää halvimman rinnakkaislääkkeen taksan mukaisesti.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kaikkien reseptilääkkeiden sisällyttämisestä vuotuisen lääkemaksukaton piiriin huomioimalla halvin rinnakkaislääkkeen taksa.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2013

  • Anna Kontula /vas