TOIMENPIDEALOITE 201/2001 vp

TPA 201/2001 vp - Leea Hiltunen /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Työttömyysturvan ja lyhyiden työsuhteiden yhteensovittaminen

Eduskunnalle

Lyhyiden työsuhteiden solmimisen esteenä on usein byrokratia. Lyhytaikaista työsuhdetta on sitä vaikeampi solmia, mitä enemmän työntekijän eläminen on sosiaaliturvasta riippuvaista. Kuitenkin juuri näiden henkilöiden kohdalla on erityisen tärkeää löytää lyhytaikainenkin työsuhde, joka myöhemmin saattaisi poikia pysyvämmänkin toimeentulon lähteen.

Työttömyysturvan ja työtulon yhteensovittamisen tarkkailujakson tulisi olla lyhytaikaisten työsuhteiden osalta viikon mittainen. Tällöin yhden päivän kestävä työsuhde ei olennaisesti hidastaisi työttömyysturvan maksamista. Työnantajan palkkatodistuksen viipyessä työttömyyskorvaus voitaisiin maksaa kokonaan työttömyysviikoilta ja soviteltu päiväraha sitten, kun asianmukainen palkkatodistus olisi käytettävissä.

Uudistus on hyvin merkityksellinen työttömien työnhakijoiden aktiivisuuteen kannustamiseksi. Järjestelmän on oltava sellainen, ettei työtön joudu turhaan kieltäytymään hänelle tarjotusta työstä. Työnantajan saattaa olla vaikea ymmärtää tällaista kieltäytymistä, mikä helposti johtaa siihen, ettei toista työtarjousta tule. Kieltäytyminen saatetaan tulkita yhteistyö- tai työhaluttomuudeksi.

Viikon mittainen yhteensovittelun tarkkailujakso suosisi yritteliästä työnhakijaa ja kannustaisi häntä aktiivisuuteen. Menettelyn aiheutttamat lisäkustannukset tulisivat varmasti katetuiksi työttömyyden aiheuttamien menojen vähentymisenä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin viikoittaisen tarkkailujakson saamiseksi työttömyysturvan maksamiseen, kun työtön solmii lyhytkestoisia työsuhteita.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2001

  • Leea Hiltunen /kd