TOIMENPIDEALOITE 202/2001 vp

TPA 202/2001 vp - Tuula Haatainen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Apteekkipalvelujen kilpailuttaminen kunnissa

Eduskunnalle

Helsinki on kilpailuttanut toimeentulotuella lääkkeensä maksavien henkilöiden apteekkipalvelut. Tilanne uhkasi muodostua sairaiden kannalta kohtuuttomaksi, kun lääkkeitä ei olisi enää saanut lähiapteekista, vaan jostakin kaupungin kanssa sopimuksen tehneestä kuudesta sopimusapteekista.

Lääkelakia tulkitaan ristiriitaisesti. Lääkelain (395/1987) 58 §:n mukaan lääkkeitä apteekista, sivuapteekista ja lääkekaapista myytäessä on noudatettava valtioneuvoston vahvistamaa lääketaksaa. Voimassa olevassa lääketaksassa ei määritellä tarkasti lääkkeiden vähittäismyyntihintojen muodostumista, vaan siinä kerrotaan, mitä lääkkeen hintaan apteekissa saadaan enintään lisätä.

Lain sanamuodon pohjalta ei käy yksiselitteisesti ilmi pitäisikö lääketaksalla määritellä lääkkeiden tarkat vähittäismyyntihinnat vai ainoastaan enimmäishinnat. Hallituksen esityksessä lääkelain 58 §:n perusteluissa mainittiin, että lääkkeiden hintojen tulee olla maan kaikissa apteekeissa samat.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja selvittää, onko apteekkipalvelujen kilpailuttaminen hallituksen vahvistamien apteekkien toimintaperiaatteiden mukaista ja

että hallitus täsmentää lääkelakia niin, että tulkinnanvaraisia tilanteita ei enää pääse syntymään ja ryhtyy toimenpiteisiin yksiselitteisen ja valtakunnallisesti kattavan ohjeistuksen saamiseksi kunnille.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2001

  • Tuula Haatainen /sd