TOIMENPIDEALOITE 204/2001 vp

TPA 204/2001 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Työttömyysturvan puolisosidonnaisuuden poistaminen

Eduskunnalle

Hallitusohjelman mukaan yhdeksi tavoitteeksi on asetettu köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Hallitus onkin tehnyt myös vuoden 2001 talousarvioon liittyen lukuisia esityksiä, joilla kaikkein heikommassa asemassa olevien asemaa korjataan.

Yksi jatkuvasti esiin tullut epäkohta on yhä korjaamatta: työmarkkkinatuen puolisotulosidonnaisuus. Se on merkinnyt monissa tapauksissa tilannetta, jossa perhe on joutunut luopumaan omasta asunnosta, kun asuntolainat on mitoitettu sen mukaan, että molemmat puolisot ovat työssä. Kun sitten käy niin, että toinen puoliso jääkin työttömäksi ja on käyttänyt ansiosidonnaisen työttömyysturva-aikansa, perheen tulot romahtavat totaallisesti suhteellisen matalan tulorajan vuoksi, joka leikkaa työttömän puolison työmarkkinatuen tai peruspäivärahan kokonaan pois. Kuitenkaan työtä ei kaikista ponnisteluista huolimatta ole löytynyt. Perhepoliittisesti tämä on useissa tapauksissa johtanut tilanteeseen, jota lainsäädännön ei soisi edesauttavan, eli toimeentulosyistä joudutaan ottamaan avioero. Siitä on seurannut, että haetaan toinen asunto, jolloin henkilö tulee saamaan työmarkkinatukea, mahdollisesti toimeentulotukea ja asumistukea. Perhe elää ikään kuin nimelllisesti kahdessa paikassa, vaikka ollaankin yhä edelleen samaa perhettä. Yhteiskunnan kannalta tilanne tulee vain entistä kalliimmaksi ja lisää asuntojonoja.

Kun työttömyysturvan kehittämistä ja epäkohtia ollaan nyt pohtimassa työryhmässä, niin viimeistään tässä yhteydessä tulee kyseiseen epäohtaan tehdä korjaus, jolla työmarkkinatuen tarveharkintaisuutta purettaisiin siten, että aina jokaisessa tilanteessa työttömällä ihmisellä olisi oikeus omaan työttömyysturvaan myös perusturvan osalta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus tuo vielä tämän vuoden aikana lakiesityksen, jolla työmarkkinatuen ja peruspäivärahan puolisotulosidonnaisuutta muutetaan siten, että aina joka tilanteessa työttömällä henkilöllä on oikeus omaan työttömyysturvaan (rahaan), jos kerran yhteiskunnan taholta ei työtä pystytä järjestämään.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2001

  • Esa Lahtela /sd