TOIMENPIDEALOITE 212/2001 vp

TPA 212/2001 vp - Virpa Puisto /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Arpajaisverokannan pitäminen 5 prosentissa

Eduskunnalle

Arpajaisverolain mukaisen arpajaisverokannan korottaminen 5 prosentista 10 prosenttiin heijastuisi välittömästi vuosittain jaettavaan RAY:n tuottoon sekä heikentäisi kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä. Laman jälkeen kolmannen sektorin palveluista ja työpaikoista on muodostunut oleellinen osa hyvinvointiyhteiskuntaa ja sen tarjoamia palveluita. Jos verokantaa nostetaan, edellytykset toiminnan jatkamiseen heikkenevät oleellisesti. Arpajaisverokannan nostaminen ja RAY:n tuottojen entistä suuremman osan käyttäminen valtion menojen rahoittamiseen heikentävät myös Raha-automaattiyhdistyksen monopoliasemaa. Jotta hyvinvointipalveluiden tarjonta ja rahoitus turvataan, tulee Raha-automaattiyhdistyksen verokanta pitää edelleen 5 prosentissa eli samalla tasolla kuin Veikkauksen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin arpajaisverolain mukaisen arpajaisverokannan pitämiseksi 5 prosentissa.

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2001

 • Virpa Puisto /sd
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Matti Huutola /vas
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Erkki Kanerva /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Risto Kuisma /rem
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Sulo Aittoniemi /alk
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Sakari Smeds /kd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Petri Salo /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Leea Hiltunen /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Ulla Juurola /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Anne Huotari /vas
 • Tarja Kautto /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Hannu Aho /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Juha Karpio /kok
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Pehr Löv /r
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Vähänäkki /sd
 • Riitta Prusti /sd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Pauli Saapunki /kesk 
 • Reijo Laitinen /sd
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Jouko Skinnari /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Jouni Backman /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Raimo Mähönen /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Jari Leppä /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Ulla Anttila /vihr
 • Valto Koski /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Katja Syvärinen /vas
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Gunnar Jansson /r
 • Kalevi Olin /sd