TOIMENPIDEALOITE 219/2001 vp

TPA 219/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Ahvenanmaalaisten asevelvollisuus

Eduskunnalle

Ahvenanmaalaiset elävät monessa asiassa mannersuomalaisten siivellä, niin taloudellisesti kuin muutenkin. Yksi siivellä elämisen muoto on ulkoinen turvallisuus. Suomen puolustusvoimat on velvollinen suojelemaan Ahvenanmaata ulkoiselta hyökkäykseltä, mutta itse ahvenanmaalaiset eivät tee asialle juuri mitään. Taannoisina vuosina puhuttiin jopa, että ahvenanmaalaiset olisivat kieltäneet Suomen merivoimien tai sitten merivartioston harjoitusajot Ahvenanmeren ja saariston salmissa, vaikka ne olisivat olleet puolustuksellisesti välttämättömiä.

Yksi ongelma on, että ahvenanmaalaiset nuoret miehet eivät suorita asevelvollisuuttaan ainakaan samantyyppisenä kuin kantasuomalaiset. Tämän mahdollistaa se, että Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan saarimaakunnan nuoret miehet saavat oleilla armeija-aikansa luotsiasemilla. Tällaisella palvelulla taas ei luoda mitään maanpuolustuksellisia valmiuksia. Kysymys on lähinnä siviilipalvelusta.

Olen tehnyt asiasta kirjallisen kysymyksen valtioneuvostolle, ja vastauksesta tullaan näkemään, millä tolalla asiat ovat.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamiseksi asevelvollisuuden osalta.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk

​​​​