TOIMENPIDEALOITE 230/2001 vp

TPA 230/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.1

15—18-vuotiaiden rangaistusten koventaminen

Eduskunnalle

Kahdensantoista vuotta täyttänyt täysjärkinen ihminen tuomitaan murhasta vankeuteen elinkaudeksi. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että tällainen henkilö armahdetaan 12—15 vuoden vankilassaolon jälkeen. Jos saman rikoksen tekee sellainen, joka rikosta tehdessään on ollut viisitoista- vaan ei kahdeksantoistavuotias, rangaistus on vähintään kaksi ja enintään kaksitoista vuotta. Rangaistuksen täytäntöönpanoa koskevien säännösten mukaan tämä merkitsee sitä, että lähes 18-vuotias voi selvitä murhasta yhden vuoden istumisella, koska rangaistus puolitetaan.

Meillä valitettavasti yhä useammin alle 18-vuotiaat tuomitaan raaoista henkirikoksista ja tuomionimikkeenä on murha. Tuon edellä selvitetyn asteikon perusteella rangaistus näin raa’asta rikoksesta on liian alhainen, olkoonkin, että tekijä on alaikäinen. Yhteiskunta ei hyväksy sitä, että esimerkiksi taannoin Lopella tapahtuneen kaksoismurhan tekijät kävelevät vapaalla jalalla vuoden tai kahden kuluessa rangaistuksen täytäntöönpanosta. Kaiken lisäksi näitä Lopen tapaukseen verrattavia rikoksia tapahtuu yhä nopeutuvassa tahdissa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus pikaisesti antaa eduskunnalle esityksen rikoslain muuttamiseksi niin, että alle 18-vuotiaille murhasta langetettavan tuomion rangaistusasteikkoja muutetaan ankarampaan suuntaan nykyisen 2—12 vuoden asteikon sijasta.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk

​​​​