TOIMENPIDEALOITE 246/2001 vp

TPA 246/2001 vp - Lauri Oinonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Vakuutusoikeuden korvauskäytännön selvittäminen tapaturma- ja ammattitautiasioissa

Eduskunnalle

Lakisääteisesti vakuutettujen tapaturma- ja ammattitautien korvauskäsittelyssä tehtyihin päätöksiin tyytymättömät ovat varsin usein hakeneet oikeutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta. Kanteluiden johdosta Suomi on saanut useita langettavia päätöksiä. Vakuutettujen asioiden käsittelyyn ei kuitenkaan ole tullut muutoksia, vaan oikeuskäytäntö on jatkunut entiseen malliin.

Suomen oikeuskäytäntöön vakuutusasioissa vaikuttaa osaltaan vakuutusoikeuden kokoonpanoa koskeva lainsäädäntö. Käsitellessään valituksia vakuutusoikeus ei nykyisin ilmeisesti saa riittävän hyvää tietoa asiantuntijlta vammautumisen laadusta, ja sen takia vakuutetut tulevat kohdelluiksi epäoikeudenmukaisesti. Samoin vakuutettujen oikeusturvaa loukkaa se, että päätöksenteko valitusten johdosta on varsin hidasta. Päätöksenteko voi kestää jopa vuosia.

Suomen maineen kannalta tulisi mahdolliset epäkohdat lakisääteisten tapaturma- ja ammattitautitapausten korvauskäsittelyissä selvittää mahdollisimman nopeasti ja tehdä tarpeelliset lainsäädännölliset muutokset.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin puolueettoman selvitysmiehen asettamiseksi selvittämään lakisääteisten tapaturma- ja ammattitautien korvauskäsittelyssä mahdollisesti olevia epäkohtia ja tekemään esitykset epäkohtien korjaamiseksi.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2001

 • Lauri Oinonen /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Sulo Aittoniemi /alk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Ismo Seivästö /kd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Anne Huotari /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Tanja Karpela /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Seppo Kanerva /kok
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Harry Wallin /sd
 • Timo E. Korva /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Hannu Takkula /kesk

​​​​