TOIMENPIDEALOITE 26/2007 vp

TPA 26/2007 vp - Jouko Skinnari /sd ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laitoshuollon korvaaminen 10—25 prosentin haitta-asteen sotainvalideille

Eduskunnalle

Sotainvalidien keski-ikä on jo ylittänyt 85 vuotta. Tämän seurauksena yhä useampi myös lievävammaisista sotainvalideista on laitoshoidon tarpeessa. Voimassa olevan sotilasvammalain perusteella 20—25 prosentin haitta-asteen sotainvalideille korvataan kuitenkin vain enintään 10 viikon jaksoittainen laitoshuolto tai hoitoa päiväsairaalassa enintään 70 päivältä vuodessa. Pitkäaikaisen laitoshuollon korvattavuuden edellytyksenä on edelleen vähintään 30 prosentin haitta-aste. Tämä haitta-asteraja jättää yli puolet maamme noin 14 000 sotainvalidista korvatun pitkäaikaisen laitoshoidon ulkopuolelle.

Samanaikaisesti on erityisesti sotavammaisia varten rakennetuissa sairaskodeissa ja kuntoutussairaaloissa vapautumassa luonnollisen poistuman kautta paikkoja vaikeavammaisilta. Tämä vapautuva kapasiteetti tulisi käyttää laitoshoitoa tarvitsevien lievävammaisten sotainvalidien hyväksi antamalla heille oikeus myös valtion korvaamaan pitkäaikaishoitoon.

Sotainvalidien lukumäärän on arvioitu vähenevän vuoden 2007 aikana noin 1 700:lla. Tämä tulee pienentämään sotilasvammakorvauksia varten tarvittavaa määrärahaa huomattavasti jo vuonna 2008. Laitoshoidon laajentaminen on lähivuosina rahoitettavissa sotainvalidien poistuman valtiolle tuomalla säästöllä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin 10—25 prosentin haitta-asteen sotainvalidien oikeuttamiseksi sotilasvammalain nojalla korvattavaan laitoshuoltoon sotainvalidien sairaskodeissa ja kuntoutussairaaloissa.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2007

 • Jouko Skinnari /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Valto Koski /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Tarja Filatov /sd