TOIMENPIDEALOITE 268/2001 vp

TPA 268/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Laitoshoidossa olevien käyttövarat

Eduskunnalle

Yhteiskunnan laitoshoidossa oleville jätetään eläkkeestä käyttövaroiksi summa, joka nykyisin on 450 markkaa. Vaikka hoidettavalla käyttövarojen tarve ei useinkaan ole kovin suuri, summa on siitä huolimatta kovin pieni. Laitoshoidokillekin voi joskus tulla vieras tai vieraita, joille hän haluaisi tarjota jotakin, vaikka vaatimattomastikin.

Käyttövaroiksi varattavaa summaa tulisi korottaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin laitoshoidossa olevien henkilöiden ns. käyttövarojen nostamiseksi ainakin 600 markkaan kuukaudessa.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk