TOIMENPIDEALOITE 269/2001 vp

TPA 269/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Suomenkielisten asema Ahvenanmaalla

Eduskunnalle

Suomenkieliset asukkaat ovat Ahvenanmaalla sorron alaisena. Sen osoittaa jo sekin, että Euroopan neuvosto on tietämäni mukaan antanut Ahvenanmaalle huomautuksen eriarvoisuudesta nimenomaan kieliasioissa. Ahvenanmaa lasketaan Euroopan neuvostossa samaan kastiin Makedonian ja Serbian kanssa. Ahvenanmaalaiset ovat siis hyvässä seurassa.

Ahvenanmaalaiset vetoavat sortopolitiikassaan aina vuoden 1921 sopimukseen, siis epämääräiseen sopimukseen, joka kuvastaa viime vuosisadan ajatuksia. Saarivaltakunnankin pitäisi nykyaikaistua.

Kantasuomalaisten pitäisi ryhtyä vaatimaan oikeuksiaan Ahvenanmaalla kaikilla alueilla. Tämä tapahtuu lainsäädäntöä muuttamalla, ja siinä asiassa on tietysti pallo hallituksella.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy kiireesti valmistelemaan Ahvenanmaan itsehallintolain uudistamista siten, että kantasuomalaiset saavat Ahvenanmaalla samat oikeudet sikäläisten asukkaiden kanssa.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk

​​​​