TOIMENPIDEALOITE 27/2001 vp

TPA 27/2001 vp - Leena Rauhala /skl 

Tarkistettu versio 2.0

Työttömyysturvan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen korottaminen

Eduskunnalle

Työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat nousseet vuodesta 1998 elinkustannsten nousun verran 120 markasta tämän vuoden alussa nousseeseen 127 markkaan. Reaalista korotusta pienimpiin työttömyysturvamuotoihin ei siis tullut. Reaalituloja kuvaavat tilastot viime vuosikymmeneltä kertovat varsin koruttomasti, että muiden väestöryhmien taloudellisen tilanteen kohentuessa työttömien kotitalouksien keskimääräiset reaalitulot ovat laskeneet vuodesta 1991 lähtien. Työttömät ovat siis köyhyyskysymyksen ytimessä, ja työttömistä kaikkein vaikeimmassa tilanteessa ovat peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saavat.

Tällä alimmalla työttömyysturvatasolla meillä joutuu elämään nykyisin noin 170 000 työtöntä, joiden perusturvatasoksi nykyinen päiväraha on liian matala. Heistä noin 60 000 on pitkäaikaistyöttömiä. Erityisen vaikea tilanne on ikääntyneillä pitkäaikaistyöttömillä. Monet yli 55-vuotiaat ovat pudonneet työmarkkinatuelle, ja heidän työllistymistilanteensa nykymuotoisin työllistämistoimin ja mahdollisuuksin on melko heikko. Näin heidät on useiksi vuosiksi sidottu elämään köyhyydessä tällä alimmalla työttömyysturvatasolla. Näitä pitkäaikaistyöttömiä ja muita laman ja rakennemuutoksen uhreja ei saa jättää heitteille.

Työttömyysturvan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen tason reilu korottaminen tulee ottaa viimeistään ensi vuoden budjettiin. Näin ryhdyttäisiin sanoista tekoihin köyhyyden torjumisessa. Valtion menot eivät tästä työmarkkinatuen ja peruspäivärahan nostosta nousisi, sillä sen seurauksena jonot toimeentulotuen luukulla lyhenisivät. Näin siirryttäisiin perusturvan tarjoamisessa tervempään suuntaan, kun perusturva tulisi ensisijaisista perusturvamuodoista eikä viimesijaisesta toimeentulotuesta.

Perusturvatason nostaminen tulisi olla hallituksen prioriteeteista ensimmäisenä ja vasta sen jälkeen tulisi ansioturvaa parantaa. Siten voitaisiin nostaa ensin kaikkein köyhimmät pois köyhyysloukusta ja sen jälkeen alkaa parannella ansionmenetyksiä korvaavia korvausmuotoja.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin työttömyysturvan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen korottamiseksi.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2001

  • Leena Rauhala /skl