TOIMENPIDEALOITE 27/2004 vp

TPA 27/2004 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Metsäverotuksen tasapuolisuus

Eduskunnalle

Verotettavasta tulosta on maksettava tuloveroa eri veronsaajille. Maksettava veron määrä voi vaihdella siten, että se on valtionverotuksessa progressiivinen ja kunnallis- ja kirkollisverossa jakovero saman prosentin mukaan. Samasta tulosta maksetaan määritelty vero vain kerran kullekin veronsaajalle. Uutta tuloveroa samasta vero-objektista ei tiettävästi tule maksaa jo kertaalleen määritellystä ja maksetusta tulosta.

Metsäverotuksessa siirryttiin Ahon hallituksen ratkaisuun myyntitulojen mukaisesta tuloverotuksesta aiemman pinta-alapohjaisen verotuksen asemesta, joka on edelleen verotusmuotona sen valinneilla metsänomistajilla vuoden 2005 loppuun nykyisten päätösten mukaan. Pinta-alaverotusjärjestelmän valinneet saivat 13 vuoden siirtymäajan.

Kuitenkin metsän kasvukierto on Etelä-Suomessa 80 vuotta ja muualla maassa pitempikin, aina yli sataan vuoteen asti. Täten 13 vuotta on kovin lyhyt aika metsän kasvussa ja metsätaloudessa kaikkinensakin ja verotusmuodon siirtymäajaksi täysin riittämätön kasvukiertoon nähden.

Täten väistämättä järkevä ja metsänhoidollista metsätaloutta noudattava metsänomistaja joutuu maksamaan kaksinkertaista tuloveroa samasta vero-objektista. Tätä ei voi kukaan kiistää met-sänhoidollisesta näkökulmasta. Samoin suomalaisen yksityismetsänomistajan perusolemukseen kuuluu itsenäisyys päättää itse metsätalouden ratkaisuistaan ilman ulkopuolista pakkoa tai holhousta. Tähän kuuluu ennen muuta itsenäisyys puukauppojen teossa, niiden ajankohdassa ja hinnanmäärittelyissä.

Monille metsänomistajille tuleva metsän myyntitulojen verotuksen siirtyminen pääomaverotuloprosentin mukaiseen veromäärittelyyn merkitsee verotuksen kiristymistä, koska pienimmistä pinta-alaverotuksen mukaisista tuloista ei mennyt valtion veroa lainkaan tai muutoin verotus jäi alle pääomaveron prosenttipohjaisen jakoveron. Tällaisia veronmaksajia ovat monet pienmetsänomistajat ja pientä eläketuloa saavat eläkeläiset. Nyt puun myyntitulojen verotus merkitsee verokannan kasvua.

Lisäksi tulee se epäoikeudenmukaisuus, että jo kertaalleen pinta-alaverotuksen mukaan verotetusta tulosta menee täysimääräisenä uusi pääomaveroprosentin mukainen myyntivero, jota ei voi välttää, mikäli aikoo joskus saada tuloja metsästään. Kaksinkertaiselta verotukselta välttyäkseen olisi oltava myymättä koskaan puuta. Tätä ei kuitenkaan voi pitää talouden harjoittamisena sen enempää metsänomistajan kuin kansantaloudenkaan kannalta, koska nykyisellään jo yli vuosisadan ajan metsät ovat Suomessa olleet talousmetsiä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy perustuslakien ja oikeudenmukaisuuden vuoksi toimiin, että verovelvollinen ei joudu maksamaan samasta vero-objektista kahteen kertaan tuloveroa, kuten nyt esimerkiksi on tapahtumassa niiden verovelvollisten osalta, jotka vuoden 2006 alusta joutuvat siirtymään metsän pinta-alapohjaisesta tuloverotuksesta myyntituloverotukseen.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2004

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​