TOIMENPIDEALOITE 27/2012 vp

TPA 27/2012 vp - Mikael Jungner /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Joukkorahoituksen säänteleminen lailla

Eduskunnalle

Joukkorahoitus eli crowdfunding on kansainvälisesti tunnettu ja joustava rahoitusmuoto, jolla monet uudet ja innovatiiviset hankkeet ja liikeideat ovat saaneet siivet alleen. Joukkorahoitusta on käytetty esimerkiksi katastrofirahoituksessa, poliittisten kampanjoiden tukemisessa, kulttuurihankkeiden ja startup-yritysten rahoittamisessa sekä elokuvien ja vapaan lähdekoodin tietokoneohjelmien tuottamisessa.

Joukkorahoituksen idea on yksinkertainen. Hyvänä pitämäänsä hanketta voi tukea pienellä summalla. Kun näin tekee riittävän suuri joukko ihmisiä, voidaan rahoitus kerätä valtavaankin hankkeeseen. Samalla yleisö pääsee suoraan vaikuttamaan siihen, minkälaisia lopputuotteita hankkeesta muodostuu ja ylimääräiset välikädet jäävät tuottajan ja yleisön väliltä pois.

Suomessa on voimassa rahankeräyslaki, joka soveltuu tilanteisiin, joissa rahaa lahjoitetaan vastikkeetta. Sen sijaan tilanteet, joissa lahjoittaja mahdollisesti haluaisi lahjoittaa markkinoilla toimivalle hankkeelle rahaa ilman vastavuoroista suoritusta tai lahjoittaa enemmän kuin odotettu vastikkeen arvo on, ovat tällä hetkellä voimassa olevan rahankeräyslain ja sen tulkinnan kannalta ongelmallisia. Vaarana on, että projektit joissa joukkorahoitusta on käytetty, kaatuvat tulkinnallisiin epäselvyyksiin toiminnan vastikkeellisuudesta. Tilanteessa, jossa valtiontalouden kasvua on syytä etsiä kaikki kivet kääntäen, tulisi joukkorahoituksen käyttämistä helpottaa merkittävästi.

Tällä hetkellä voimassa olevan rahankeräyslain tulkinta ei vastaa enää nykyaikaisen rahoitusmaailman todellisuutta. Katson, että luovien hankkeiden mahdollisimman nopeaksi kasvattamiseksi ja niiden toimivuuden testaamiseksi yleisön keskuudessa rahankeräyslakia tulisi muuttaa siten, että joukkorahoituksen kerääminen erilaisille hankkeille olisi nykyistä helpommin mahdollista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin joukkorahoituksen käytön selkeyttämiseksi ja sujuvoittamiseksi rahankeräyslakia muuttamalla.

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2012

  • Mikael Jungner /sd

​​​​