TOIMENPIDEALOITE 28/2007 vp

TPA 28/2007 vp - Esa Lahtela /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Matkavähennyksen omavastuuosuuden poistaminen

Eduskunnalle

Liikkuvuuden edistämiseksi matkavähennyksen enimmäismäärää on tuntuvasti nostettu. Sen sijaan 500 euron omavastuun määrään ei ole ollut luvassa mitään muutosta. Kuitenkin juuri tämä omavastuu tuntuu kohtuuttomalta oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Eikö kaikkien työnhankkimiskulujen pitäisi olla vähennyskelpoisia samaan tapaan kuin yritysverotuksessakin? Miksi siis henkilöverotuksen osalta logiikan pitää olla erilainen? Kun syntyy työnhankintakustannuksia, ne pitää saada kokonaan vähentää.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin matkavähennyksen omavastuun poistamiseksi verotuksessa.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

  • Esa Lahtela /sd
  • Matti Kangas /vas
  • Marjaana Koskinen /sd
  • Matti Kauppila /vas
  • Markus Mustajärvi /vas
  • Unto Valpas /vas
  • Pentti Tiusanen /vas

​​​​