TOIMENPIDEALOITE 30/2013 vp

TPA 30/2013 vp - Kauko Tuupainen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Kunnallisverotuksen muuttaminen progressiiviseksi

Eduskunnalle

Kuntien tapa periä kunnallisveroa kuntalaisilta menojensa katteeksi ei ole paras mahdollinen. Perintätapa aiheuttaa eriarvoisuutta kuntalaisten kesken. Suomessa on tällä hetkellä 320 kuntaa, joista Manner-Suomessa on 304. Näistä joka kolmas kunta korotti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2013.

Korkein tuloveroprosentti, 22,00, on Mänttä-Vilppulassa ja alhaisin, 16,50, Kauniaisissa, eli erotus on 5,50 prosenttiyksikköä. Tämänvuotinen tuloveroprosentin korotus koskettaa noin 1,5:tä miljoonaa suomalaista.

Maakunnallisesti tarkasteltuna keskimääräinen tuloveroprosentti nousee eniten eli 0,83 prosenttiyksikköä Kainuussa, jossa kaikki kunnat Suomussalmea lukuun ottamatta ovat nostaneet tuloveroprosenttiaan. Jyväskylän kaupunki nosti viime valtuustokaudella tuloveroprosenttiaan peräti kolme kertaa, ja se on nyt 20,00 prosenttia. Myös mm. Oulu, Mikkeli, Raahe ja Savonlinna joutuivat korottamaan tuloveroprosenttiaan. Ahvenanmaan 16 kunnan tuloveroprosenteissa on merkittäviä eroja halvimman ollessa 16,25 ja kalleimman 19,50 prosenttia.

Mielestäni on erittäin tärkeätä, että Suomi pidetään asuttuna etelästä pohjoiseen ja idästä länteen. Tätä voidaan edistää myös verotuksellisin keinoin. Ei ole oikein, että Uudenmaan maakunnan 26 kunnan keskimääräinen tuloveroprosentti on 18,66 ja kuuden muun maakunnan reilusti yli 20 prosenttia. Kuntien asukkaat ovat veronmaksajina eri puolilla Suomea erilaisessa asemassa.

Ratkaisu kuntien ja kuntalaisten eriarvoisuuden poistamiseen olisi progressiivinen kunnallisverotus. Tällöin verotus muuttuisi tulojen mukaisesti kiristyväksi ja kohtelisi verotettavaa kuntalaista oikeudenmukaisesti: mitä suuremmat tulot, sitä korkeammat verot. Kunnallisvero on jo tällä hetkellä jossain määrin progressiivinen ansiotulo- ja perusvähennysten vuoksi. Eläkeläisten kunnallisveroprosentti on pääsääntöisesti kunnanvaltuuston päättämä, mutta ansiotuloa saavien keskimääräisesti viisi prosenttiyksikköä pienempi. Puhutaan ns. efektiivisestä veroprosentista. Tämä ei ole oikein 1,5 miljoonan eläkeläisen kannalta. Tästäkin syystä kunnallisverotusta olisi syytä muuttaa.

Tiedostan, että eri kunnissa on — muutoksen jälkeenkin — erisuuruinen verotustaso veronmaksajien tuloerojen vuoksi. Tämä voidaan kompensoida köyhille kunnille edelleenkin valtionosuusjärjestelmän avulla.

Eduskunta käsittelee syysistuntokaudella kuntarakennelakia, jonka seurauksena Suomen kuntien lukumäärä tullee alenemaan ja kuntokoko kasvamaan. Tästä syystä uuden verotuskunnan asukasmäärä on nykyistä suurempi, mikä puoltaa verotuskäytännön muutosta.

Valtion tuloveroasteikon verotettavan tulon alaraja on tällä hetkellä 16 100 euroa, josta maksetaan veroa 8 euroa ja ylimenevältä osalta 6,5 prosenttia 23 900 euroon saakka. Uuden progressiivisen kunnallisverotuksen alaraja voisi olla esimerkiksi 16 100 eurosta puolet eli 8 050 euroa. Tämänjälkeisen veroasteikon porrastuksen tulisi olla valtionverotusta kevyempi. Menettely tekisi oikeutta mm. omaishoitajille, työttömille, eläkeläisille ja opiskelijoille nykyiseen verotukseen verrattuna.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin muuttaakseen nykyisen kunnallisverotuksen progressiiviseksi ehdottamallani tavalla.

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2013

  • Kauko Tuupainen /ps