TOIMENPIDEALOITE 33/2007 vp

TPA 33/2007 vp - Pentti Tiusanen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Hautausavustuksen maksaminen kaikkien sotainvalidien jälkeen

Eduskunnalle

Sotilasvammalain perusteella suoritetaan 20—100 prosentin haitta-asteen sotainvalidien jälkeen valtion varoista hautausapua. Lievävammaisten 10—15 prosentin haitta-asteen sotainvalidien rajaamista tämän korvausmuodon ulkopuolelle on pidetty perusteettomana ja epäoikeudenmukaisena. Sotainvalidit ovat pyrkineet itse auttamaan erityisesti varattomia leskiä siten, että monet Sotainvalidien Veljesliiton jäsenyhdistykset ovat maksaneet keräysvaroista osan lievävammaisten sotainvalidien hautauskuluista. Jatkossa tällaisen avun suorittaminen tulee kuitenkin vaikeutumaan Sotainvalidien Veljesliiton voimavarojen vähentyessä. Oikeudenmukaista olisi suorittaa hautausapua valtion varoista kaikkien vähintään 10 prosentin haitta-asteen sotainvalidien jälkeen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin hautausavustuksen maksamiseksi valtion varoista myös 10—15 prosentin haitta-asteen sotainvalidien jälkeen.

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2007

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Päivi Räsänen /kd
 • Jouko Laxell /kok
 • Annika Lapintie /vas
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Claes Andersson /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr