TOIMENPIDEALOITE 35/2007 vp

TPA 35/2007 vp - Leena Rauhala /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Erityisryhmien palveluasuntojen paloturvallisuus

Eduskunnalle

Hallitusohjelman mukaan paloturvallisuutta erityisryhmien asunnoissa edistetään ja samassa yhteydessä selvitetään avustusten riittävyys.

Suomessa arvioidaan olevan noin 6 000 kehitysvammaisten palveluasuntoa, joissa ei vielä ole vesisammutus- eli sprinkler- ja paloilmoitinjärjestelmää. Sama ongelma koskee myös vaikeavammaisten ja huonokuntoisten vanhusten palveluasuntoja. Sammutus- ja ilmoitusjärjestelmä on oleellinen palokuolemien ehkäisemisessä silloin, kun asukas ei ole kykenevä omatoimisesti pelastautumaan. Evakuointi henkilökunnan toimesta ei ole realistinen vaihtoehto, koska asukkaat ovat liikuntarajoitteisia, henkilökuntaa on rajallinen määrä ja suurimman osan asukkaista on mahdotonta omatoimisesti pelastautua.

Nykyisten viranomaismääräysten mukaan uudisrakentamisessa on erityisryhmien asuntokohteisiin aina asennettava kyseinen sprinkler- ja paloilmoitinjärjestelmä. Myös vanhoihin rakennuksiin määrätään yhä useammin kyseiset järjestelmät. Vanhojen rakennusten osalta määräysten toimeenpanossa on kuitenkin investointisyistä ongelmia.

Erityisryhmien investointiavustuksen kautta alennetaan asukkaiden vuokraa, joka olisi muutoin erityisten tila- ja varusteratkaisujen vuoksi korkeampi kuin muussa vuokra-asumisessa. Kuitenkin tilanteissa, joissa on kyse pelkästään automaattisen sammutusjärjestelmän asentamisesta eikä muuta peruskorjaustarvetta ole, on rahoitus usein ongelmallista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin erityisryhmien palveluasuntojen paloturvallisuuden parantamiseksi ja tästä aiheutuvien investointien rahoitusjärjestelyjen turvaamiseksi siten, että asumisen hinta ei kohtuuttomasti nouse.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2007

  • Leena Rauhala /kd

​​​​