TOIMENPIDEALOITE 35/2014 vp

TPA 35/2014 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Maatalouden ympäristölupajärjestelmän muuttaminen

Eduskunnalle

Gallup Elintarviketieto tekee maatalousyrittäjille laajoja kyselytutkimuksia, joissa selvitetään Suomen maatalouden nykytilaa ja kartoitetaan tulevaisuuden suunnitelmia sekä tiloilla tehtävien ratkaisujen taustavaikuttimia. Uusimman tutkimuksen aineisto on kerätty keväällä 2014, tutkimus valmistui syksyllä 2014.

Maatilojen kehitysnäkymät 2020 -tutkimuksen perusteella noin 70 % viljelijöistä kokee maatalouteen liittyvän byrokratian olevan selkeästi suurin työssä jaksamista ja työhyvinvointia romuttava tekijä.

Yli kolmannes tuotannon laajentamista suunnittelevista tiloista kertoi kokevansa lupaprosesseihin liittyvän byrokratian esteeksi suunnitellun investoinnin toteuttamiselle. Lupabyrokratian hallitsevaa roolia kuvaa hyvin se, että lupabyrokratia koetaan tuotannon laajennusta suunniteltaessa yli kaksi kertaa merkittävämmäksi haasteeksi kuin rahoituksen saaminen.

Normaalin maatilakokoluokan investoinnin ympäristölupajärjestelmä on asetettava oikeisiin mittasuhteisiin, nykyisen kaltainen todella vaativa lupaprosessi pitäisi kohdistaa vain suuriin kotieläintiloihin.

Ympäristöluvan uusimisvelvoite pitää rajoittaa koskemaan vain tiloja, joiden toiminnassa tapahtuu uuden luvan hakemista vaativia toiminnallisia muutoksia.

Lupa- ja neuvontaprosesseja on myös kehitettävä kohti "yhden luukun periaatetta" ja samojen tietojen moninkertaisesta toimittamisvaatimuksesta eri viranomaisille on päästävä eroon.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin maatalouden ympäristölupajärjestelmän riski- ja järkiperäistämiseksi sekä turhan byrokratian karsimiseksi.

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2014

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk 
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Laila Koskela /ps

​​​​