TOIMENPIDEALOITE 36/2008 vp

TPA 36/2008 vp - Mikko Alatalo /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Työmatkojen kilometrikorvauksen määrittelyn muuttaminen

Eduskunnalle

Polttoaineiden hinnat ovat nousseet puolitoistakertaisiksi syksyn 2007 jälkeen. Työmatkasta saatavan kilometrikorvauksen nimellisarvo on laskenut huomattavan paljon, kun liikenteen polttoaineiden hinnat ovat kohonneet. Työnantajan maksamat kilometrikorvaukset eivät jousta kesken vuotta polttoaineiden hintojen mukana ylöspäin, vaan lisäkustannukset tulevat työntekijän maksettaviksi. Kesken kalenterivuoden tapahtuvat kustannusmuutokset eivät näy korvauksissa. Hallituksen olisi tehtävä pikaisesti muutos tuloverolakiin, jotta polttoaineiden hinnanmuutokset päivitettäisiin puolivuosittain ja kilometrikorvausten perusteissa ylipäätään huomioitaisiin polttoaineen hinta nykyistä merkityksellisemmin. Kilometrikorvaus tulisi nostaa 50 senttiin kilometriltä.

Suomessa on lähes 800 000 työntekijää, jotka saavat vuosittain kilometrikorvauksia, joista maksettu yhteissumma on hieman yli miljardi euroa. Tuloverolain mukaan kilometrikorvaukset vahvistetaan vain kerran vuodessa. Uudet korvausmäärät ja perusteet tulevat voimaan aina vuoden alussa. Marraskuussa Valtion työmarkkinalaitoksessa kerätään tietoja erilaisten kustannusten kehittymisestä vuoden aikana ja tehdään laskelmat seuraavan vuoden korvausmääriksi.

Kilometrikorvauksen perusteissa polttoaineen merkitys on suuruudeltaan noin neljännes. Muut korvaukseen vaikuttavat tekijät ovat oman auton hankinnasta johtuvat kiinteät kustannukset, joihin kuuluvat lainan kuoletukset, lainan korot ja vakuutukset. Muita tekijöitä ovat voitelu-, rengas-, huolto- ja korjauskustannukset. Vuonna 2008 kilometrikorvausta maksetaan 44 senttiä kilometriltä. Polttoaineen osuus tästä on 10,94 senttiä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin työmatkan kilometrikorvausten päivittämiseksi puolivuosittain, niiden määrittelemiseksi siten, että polttoaineen hinta huomioidaan nykyistä merkittävämmin, ja kilometrikorvauksen nostamiseksi 50 senttiin kilometriltä.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2008

  • Mikko Alatalo /kesk

​​​​