TOIMENPIDEALOITE 37/2009 vp

TPA 37/2009 vp - Sanna Perkiö /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Jäteveron laajentaminen koskemaan yksityisiä kaatopaikkoja

Eduskunnalle

Jätevero otettiin Suomessa käyttöön vuonna 1996. Se koskee ainoastaan yleisille kaatopaikoille loppusijoitettavaa jätettä. Yksityiset kaatopaikat, jotka ovat pääosin teollisuuden omasta toiminnasta syntyvien jätteiden kaatopaikkoja tai jätteiden hyödyntämislaitosten kaatopaikkoja, ovat jäteverosta vapaita.

Tällä hetkellä jäteveroa kannetaan vain noin viidestä prosentista kaikesta kaatopaikoille sijoitettavasta jätteestä. Vuonna 2006 Suomessa kertyi jätteitä 69 miljoonaa tonnia, josta kaatopaikalle sijoitettiin 37 miljoonaa tonnia. Tästä vain 1,4 miljoonaa tonnia sijoitettiin jäteveron piirissä oleville yleisille kaatopaikoille. Muu osa, pääasiassa teollisuuden kaatopaikkajäte, päätyi verovapaille yksityisille kaatopaikoille.

Valtiovarainministeriön jäteverotuksen selvitystyöryhmä jätti huhtikuussa muistionsa jäteveron kehittämismahdollisuuksista. Työryhmä esittää raportissaan, että yksityiset kaatopaikat pidettäisiin verottomina jatkossakin. Jäteveron ulottaminen yksityisiin kaatopaikkoihin on kuitenkin merkittävimpiä jäteverotuksen kehittämiskohteita, jotka tulisi selvittää. Myös OECD on suosittanut Suomen ympäristöpolitiikasta tekemässään arvioinnissa, että jätevero laajennettaisiin koskemaan yksityisiä kaatopaikkoja.

Kaatopaikoille sijoitetaan edelleen merkittäviä määriä teollisuuden ja jätteidenkäsittelytoiminnan jätteitä. Jätehierarkian mukaan jäte on hyödynnettävä ensi sijassa aineena ja sitten energiana, ja sen viimeisin vaihtoehto on turvallinen loppusijoitus kaatopaikalle. Yksityisten kaatopaikkojen jäteverottomuus ei edistä jätehierarkian mukaisia kierrätystavoitteita.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin selvittääkseen jäteveron laajentamista koskemaan myös yksityisiä kaatopaikkoja.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2009

  • Sanna Perkiö /kok
  • Petteri Orpo /kok
  • Tapani Mäkinen /kok
  • Sari Sarkomaa /kok

​​​​