TOIMENPIDEALOITE 40/2002 vp

TPA 40/2002 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Matkapuhelinnumeron säilyminen liittymää vaihdettaessa

Eduskunnalle

Jos kännykän omistaja vaihtaa operaattoria, hän joutuu myös luopumaan vanhasta numerostaan ja ottamaan uuden numeron. Tästä on hankaluuksia käytännön elämässä esimerkiksi asiakassuhteissa, koska yhteydenottaja ei tiedä numeron vaihtuneen. Toisaalta tämä vaikuttaa kilpailutilanteeseen. Operaattorin vaihtamista suunnitteleva ei tee niin, koska asiasta aiheutuu tätä kautta vaivaa, hankaluutta ja jopa kustannuksia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että ryhdytään toimenpiteisiin, joiden ansiosta operaattorin vaihtaminen ei edellytä käytössä olevan matkapuhelinnumeron vaihtamista.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2002

  • Sulo Aittoniemi /alk