TOIMENPIDEALOITE 42/2012 vp

TPA 42/2012 vp - Martti Mölsä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Kohtuuttomuuden määritteleminen vesihuoltolaissa

Eduskunnalle

Vesihuoltolaissa kiinteistön omistaja tai haltija voidaan pakottaa liittymään viemäriverkostoon. Saman lain mukaan kiinteistön omistaja tai haltija voidaan myös vapauttaa liittymisvelvollisuudesta, jos liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Laki ei kuitenkaan määrittele, mikä on kohtuutonta. Koska vesihuoltolaki pakottaa kiinteistöt liittymään viemäriverkkoon, on tapauksia jouduttu ratkomaan oikeudessa. Lisäksi kunnissa on varsin kirjava käytäntö vapautushakemusten käsittelyssä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin vesihuoltolain 11 §:ssä mainitun kohtuuttomuuden määrittelemiseksi.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2012

 • Martti Mölsä /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Jari Lindström /ps
 • Ari Torniainen /kesk
 • Ville Vähämäki /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Mika Lintilä /kesk
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Lea Mäkipää /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Juha Väätäinen /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ari Jalonen /ps