TOIMENPIDEALOITE 43/2014 vp

TPA 43/2014 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Viranomaisen valitusoikeuden rajoittaminen toisen viranomaisen tekemiin päätöksiin

Eduskunnalle

Aloite on osa Keskustan vaihtoehtoa turhan byrokratian ja sääntelyn vähentämiseksi.

Nykyisin viranomaisella voi olla valitusoikeus toisen viranomaisen tekemiin päätöksiin joko asianosaisaseman perusteella tai tilanteissa, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen. Jopa samassa ELY-keskuksessa yksiköllä on oikeus valittaa toisen yksikön tekemästä päätöksestä. Järjestelmänä tämä on kankea sekä on omiaan lykkäämään vuosia päätösten lainvoimaisuutta. Kaikki tämä maksaa.

Byrokratia kevenisi, mikäli päätöksentekojärjestelmää uudistettaisiin niin, että pääviranomainen ottaisi huomioon jo asian valmistelussa sekä päätöksenteossa muiden viranomaisten asiasta antamat lausunnot. Esim. maakuntakaavojen hyväksymisessä ei ELY-keskuksilla tarvitse olla lainkaan valitusoikeusmahdollisuutta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin viranomaisen valitusoikeuden rajoittamiseksi toisen viranomaisen tekemiin päätöksiin.

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2014

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Laila Koskela /ps

​​​​