TOIMENPIDEALOITE 45/2014 vp

TPA 45/2014 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Viranomaispäätösten perusteleminen

Eduskunnalle

Viranomaisella on velvollisuus perustella tekemänsä päätös. Kuitenkin päätöksissä on usein vain tyydytty viittaamaan lakipykäliin, olipa päätös kielteinen tai myönteinen.

Valitushakemusten vähentämiseksi viranomaisen on perusteltava päätöksensä selkeästi esimerkiksi silloin, kun jotain etuutta ei ole myönnetty. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun. Pelkkä sovellettuihin säännöksiin viittaaminen ei ole riittävää.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin viranomaisten velvoittamiseksi perustelemaan päätöksensä selkeästi.

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2014

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Laila Koskela /ps