TOIMENPIDEALOITE 47/2002 vp

TPA 47/2002 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Ahvenanmaan itsehallintolain uudistaminen

Eduskunnalle

Oikeusministeriö jakaa erinomaisella tavalla tietoa vireillä olevista lainsäädäntö- ym. suunnitelmistaan. Nytkin putkahti postista tiedote, että Ahvenanmaan itsehallintolaista on tulossa uudistamisesitys eduskunnalle. Innostuin kovasti ja suorastaan ahmin kirjelmän uudistamisesityksen sisältöä, mutta petyin. Ainakaan kirjelmässä ei mainita sanaakaan todellisten epäkohtien korjaamisesta, esimerkiksi siitä, että Manner-Suomi syytää Ahvenanmaalle ainakin 50 miljoonaa euroa ylimääräistä rahaa virheellisen tasoituskertoimen pohjalta. Ja edelleen, että Manner-Suomi rahoittaa Ahvenanmaata tolkuttomasti erilaisten erityisavustusten turvin, kuten maksamalla muun muassa 45 miljoonan markan sähköjohdon Ruotsista Ahvenanmaalle, että sukulaiskansa saisi myydä sähköä. Edelleen vain kaksi sadastakuudestakymmenestä ahvenanmaalaisesta suorittaa asepalveluksen ja mannersuomalainen on rasismin kohteena avioitumisen (kotipaikkaoikeus) sekä maanoston ja elinkeinon harjoittamisen suhteen. Kaiken lisäksi ahvenanmaalaiset laivayhtiöt peijaavat suomalaisilta satoja miljoonia laivatukea voidakseen maksaa osakkeenomistajilleen jättiosinkoja, joskaan tämä ei liity itsehallintolakiin, vaan kantasuomalaisten yleisen tyhmyyden ja hyvänsuopaisuuden hyväksikäyttämiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus nyt valmisteilla olevan Ahvenanmaan itsehallintolain muutoksen yhteydessä korjaa myös edellä perusteluissa esitetyt virheellisyydet ja epäoikeudenmukaisuudet.

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2002

  • Sulo Aittoniemi /alk