TOIMENPIDEALOITE 47/2010 vp

TPA 47/2010 vp - Raimo Piirainen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Kaivostoiminnan viranomaisvalvonta

Eduskunnalle

Kaivoslain uudistamista käsitellään parhaillaan eduskunnassa. Kaivosviranomaisvalvonta liittyy uuteen kaivoslakiin, ja maahan tulee perustettavaksi valvontayksikkö, jossa työskentelisi 12—15 henkilöä.

Kaivosviranomaisen tehtäviin kuuluu mm. lupa-asioita, kaivostoiminnan valvonta ja alueiden lunastuspäätösten valmistelu. Kainuun keskeinen sijainti ja mittavaksi kasvanut kaivostoiminta, joka on tuonut Kainuuseen merkittävästi kaivostoiminnan osaamista, takaavat parhaimmat olosuhteet uudelle kaivosviranomaisyksikölle. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen on jo tämän vuoksi keskitetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä kaivospatojen valtakunnallinen valvonta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin uuden kaivosviranomaisyksikön sijoittamiseksi Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2010

  • Raimo Piirainen /sd
  • Merja Kyllönen /vas
  • Timo V. Korhonen /kesk