TOIMENPIDEALOITE 5/2007 vp

TPA 5/2007 vp - Leena Rauhala /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Vaikeavammaisten avustaja- ja tulkkijärjestelmän kehittäminen

Eduskunnalle

Yksimielisyys hallituksen ja opposition välillä lienee aina ollut siitä, että henkilökohtainen apu ja huolenpito sekä liikkumis- ja kommunikointimahdollisuudet ja tulkkipalvelut turvataan niitä tarvitseville vaikeavammaisille henkilöille. Kuitenkin tähänastisilta hallituksilta on puuttunut realismi vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisen avun määrän vähyydestä ja siitä johtuvista kohtuuttomista rajoituksista vaikeavammaisten arkielämässä suoriutumiseen. Jokapäiväiset tehtävät, jotka meille terveille ovat itsestäänselvyyksiä, kuten sängystä ylös nouseminen, voivat olla suunnattoman vaikeita ja taistelun takana vaikeavammaiselle henkilölle. Hallituksen tulisi pikimmiten tehdä konkreettisia toimenpiteitä asian suhteen, että avun riittävä määrä ja laatu voidaan varmistaa.

Henkilökohtainen avustaja sekä tulkki mahdollistavat vaikeavammaisen osallisuuden yhteiskunnalliseen panostukseen, työhön, sosiaaliseen elämään ja perheeseen. Tästä syystä henkilökohtaisen avustajan järjestelmä tulisi alan työnantajien liiton mukaan siirtää valtion vastuulle, koska kunnissa avustajapalvelujärjestelmä toimii monin eri kriteerein ja vaihtelevien budjettien pohjalta ja näin ollen epätasa-arvoisesti. Järjestelmä siis diskriminoi vammaisia henkilöitä asuinpaikan perusteella. Valtion alaisuudessa järjestelmä toisi säästöjä, tehokkuutta sekä asiantuntevampia ja oikeudenmukaisempia päätöksiä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin vaikeavammaisten henkilökohtaisten avustajien ja tulkkipalveluiden saamiseksi subjektiiviseksi oikeudeksi kaikille tietyt kriteerit täyttäville henkilöille, palvelun määrän ja laadun turvaamiseksi ja avustajajärjestelmävastuun siirtämiseksi kunnilta valtiolle.

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2007

  • Leena Rauhala /kd

​​​​