TOIMENPIDEALOITE 52/2005 vp

TPA 52/2005 vp - Toimi Kankaanniemi /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Eläke- ja palkkatulon veron yhdenmukaisuus

Eduskunnalle

Eläkeläisten verotus on palkansaajien verotusta kireämpää noin 900 euron kuukausituloista alkaen. Jos kuukausitulot ovat 1 330 euroa, maksaa eläkeläinen tänä vuonna keskimäärin 1 200 euroa enemmän veroa kuin saman tulotason omaava palkansaaja.

Eläkeläiset kokevat aiheellisesti palkansaajia kireämmän verotuksensa epäoikeudenmukaiseksi ja jopa perustuslain vastaiseksi. Epäkohta tuleekin korjata mahdollisimman pian. Jos järjestelmää ei voida muutoin korjata, tulee säätää erillissäädös, jonka mukaan eläketulosta perittävä vero ei voi koskaan olla korkeampi kuin vastaavan tulotason palkansaajan vero.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin eläketuloista perittävän veron ja palkansaajan samansuuruisista tuloista perittävän veron yhdenmukaistamiseksi.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2005

  • Toimi Kankaanniemi /kd

​​​​