TOIMENPIDEALOITE 56/2006 vp

TPA 56/2006 vp - Hanna-Leena Hemming /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Kotihoidon tuen sisaruslisän nostaminen

Eduskunnalle

Kotihoidon tuen merkitys pikkulapsiperheille on suuri, sillä Suomi on jo nyt alle kolmevuotiaiden osalta kotihoitoa suosiva maa. Vuonna 2003 alle kolmevuotiaista hoidettiin kotona 71,9 % joko vanhempainrahan (29,2 %) tai kotihoidon tuen (42,7 %) turvin. Alle kolmivuotiaista oli kunnallisessa päiväkotihoidossa vain 10,7 % ja perhepäivähoidossa 11,4 %.

Kotihoito tai kodinomainen hoito pienryhmässä ovat useiden asiantuntijoiden mukaan erityisesti alle kolmevuotiaille, mutta myös vanhemmille lapsille suositeltavia hoitomuotoja. Kotihoitoa tukemaan on Suomessa kehitetty varsin hyvin tilastojen valossa toimiva kotihoidon tuki -järjestelmä.

Lasten stressi, turvattomuus ja psyykkiset ongelmat ovat huolestuttavasti lisääntyneet. Tukemalla nykyistä enemmän lapsen mahdollisuutta olla mahdollisimman pitkään omassa kodissaan tai kodinomaisessa hoidossa voidaan aikaansaada sekä inhimillisiä että taloudellisia säästöjä lasten parantuneena hyvinvointina.

Erityisen huolissaan asiantuntijat ovat niistä päiväkotihoidossa olevista lapsista, joiden vanhemmista toinen on kotona hoitamassa nuorempaa sisarusta. Kotiin jäävää sisarusta kohtaan kehittyy helposti kateutta ja katkeruutta, ja lapsi tuntee itsensä hylätyksi ja perheen ulkopuoliseksi. Vanhemman lapsen vieminen päiväkotiin on pikkuvauvan kanssa kotona olevalle vanhemmalle toki arkea helpottava vaihtoehto. Myös lapsen kannalta voidaan helposti ajatella useita tilanteita, joissa päiväkotihoito on perusteltua. Valtaosa lapsista kuitenkin hyötyisi kiinteämmästä perheen yhteydessä kasvamisesta.

Lapsen kotihoito ei aina tarkoita toisen vanhemman jäämistä pois työelämästä. Pientä lasta voidaan hoitaa kotona myös palkkaamalla ulkopuolinen hoitaja tai esimerkiksi isovanhempien toimesta.

Hallitus korotti vuodesta 2005 alkaen pienten lasten kotihoidon tukea 42 eurolla kuukaudessa, mikä oli askel oikeaan suuntaan. Kuitenkin samalla kotihoidon tuen sisaruslisä jäi ennalleen eikä tue vanhempia, mikä on monilapsisten perheiden kannalta valitettavaa. Riittävän suuruinen sisaruslisä kannustaisi vanhempia etsimään myös vanhemmalle lapselle lapsen psykofyysisen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä, kokopäiväistä päiväkotihoitoa kevyempiä hoitomuotoja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kotihoidon tuen sisaruslisän nostamiseksi.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2006

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Maija Perho /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Timo Seppälä /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Räsänen /kd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Esko Ahonen /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Sari Essayah /kd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok

​​​​