TOIMENPIDEALOITE 58/2010 vp

TPA 58/2010 vp - Antti Kaikkonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Päivähoidon kuntarajojen poistaminen

Eduskunnalle

Nykyisen päivähoitojärjestelmän mukaan lapsi voi saada päivähoitoa vain omassa kotikunnassaan. Poikkeuksena tästä ovat Helsingin, Espoon ja Kauniaisten rajaseudut, joissa osa lapsiperheistä voi hakea kunnallista päivähoitopaikkaa myös toisen kunnan alueelta.

Vaatimus päivähoitopaikan sijainnista vain oman kunnan alueella on useille perheille varsin kohtuuton. Monet perheet asuvat raja-alueilla ja käyvät töissä tai opiskelevat toisessa kunnassa. Elämäntilanteita on monenlaisia, ja niitä ei tulisi sitoa tietyn paikkakunnan rajojen sisäpuolelle lapsen päivähoitopaikkaa määriteltäessä. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvityshenkilö tutki, miten vanhempien vapautta päivähoitopalvelun valinnassa voitaisiin lisätä yli kuntarajojen. Selvityksen mukaan tulevaisuudessa tulisi olla mahdollista hakea päivähoitopaikkaa toisesta kunnasta. Sen tulisi olla mahdollista kaikissa tilanteissa. Selvityksen yhteydessä ei noussut esille yhtäkään syytä, miksi uudistus tulisi jättää tekemättä.

Pääperiaatteena olisi hoitopaikkojen saaminen silloin, kun toisen kunnan päivähoidossa on tilaa. Näin ollen uudistus olisi kuntien kannalta turvallinen. Uudistus vaatisi kuntien päivähoidon talouden ja hinnoittelun uudelleenarviointia. Se olisi kuitenkin pieni toimenpide siihen nähden, miten suuren edun niin lapset kuin vanhemmatkin uudistuksen tuoman joustavuuden myötä saisivat.

Edellä olevan perusteella lehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin päivähoidon kuntarajojen poistamiseksi.

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2010

  • Antti Kaikkonen /kesk