TOIMENPIDEALOITE 62/2009 vp

TPA 62/2009 vp - Pentti Tiusanen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Windfall-voiton verottaminen sähkön tuotannossa

Eduskunnalle

Windfall-voiton muodostuminen sähkön tuotannossa

Windfall-voitto on nimensä mukaisesti (tuulen tuomaa) ansiotonta voittoa sähköyhtiöille. Vesivoiman, ydinvoiman ja kaiken muun sähkön tuottajat saavat kivihiilisähkön eli lauhdutusvoiman tuotantokustannuksia vastaavan hinnan sähköstään. Hinta sisältää myös päästöoikeuksien markkina-arvon. Vesivoiman ja ydinvoiman tuottajat saavat pohjoismaisilla markkinoilla moninkertaisesti päästöoikeuksien arvoa vastaavan hyödyn riippumatta siitä, ovatko päästöoikeudet maksullisia vai ilmaisia. Ydin- tai vesivoimaa tuottavat energiayhtiöt eivät ole tehneet mitään ansaitakseen sitä, jonka vuoksi se voidaan myös verottaa pois ilman, että sähkömarkkinoiden tehokkuus kärsii.

Pohjoismaissa sähköpörssi määrittää sähkön tukkuhinnan. Kivihiilellä tuotettu lauhdutusvoima (= kallein tarvittava tuotanto) määrittää pörssihinnan. Kivihiilellä sähköä tuottavat lisäävät pörssiin tekemiinsä myyntitarjouksiin päästöoikeuksien markkina-arvon.

Windfall-veron perusteista

Windfall-vero leikkaisi tuloja, joita vanhalla vesi- ja ydinvoimalla sähköä tuottaville yhtiöille kertyy päästökaupan ansiosta. Niiden ei tarvitse maksaa päästöoikeuksista, mutta päästökauppa nostaa myös niiden myymän sähkön hintaa.

Windfall-veroa suosittaneiden energia-asiantuntijoiden mukaan pörssisähkön hinta muodostuu siten, että Windfall-maksu tai -vero ei lisää pörssisähkön hintaa ja uusi maksu ei siten heijastuisi kuluttajahintaan.

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja valtiovarainministeriön työryhmät arvioivat vuonna 2006, että voiton suuruus olisi päästöoikeuden hinnalla 15 euroa/tCO2 noin 500 miljoonaa euroa. Windfall-maksu tai -vero voidaan määritellä samoilla periaatteilla.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on muun muassa kaavailtu, että Windfall-maksu tai -vero määritettäisiin voimalaitoskohtaisesti ja varovaisuusperiaatetta noudattaen. Jos vanhalta ydin- ja vesivoimalta kerätään 3 euroa/MWh (sähkön tukkuhinta noin 40—50 euroa /MWh), tuotto olisi noin 100 miljoonaa euroa, josta teollisuuden osakkuussähköltä runsaat 20 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lainvalmistelun kiirehtimiseksi ja lakiesityksen tuomiseksi eduskuntaan muun kuin lauhdutusvoimasähkön tuotannossa syntyvän ansiottoman voiton verottamiseksi.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Tiusanen /vas
  • Jaakko Laakso /vas
  • Paavo Arhinmäki /vas
  • Merja Kyllönen /vas
  • Minna Sirnö /vas
  • Mikko Kuoppa /vas
  • Kari Uotila /vas
  • Jyrki Yrttiaho /vas
  • Markus Mustajärvi /vas
  • Matti Kauppila /vas