TOIMENPIDEALOITE 63/2009 vp

TPA 63/2009 vp - Toimi Kankaanniemi /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Makeisveron käyttöönoton aikaistaminen

Eduskunnalle

Hallitus on ilmoittanut, että vuonna 1999 poistettu makeisvero palautetaan käyttöön heinäkuussa 2010. Veron määrää ei vielä tiedetä. Sekä kansanterveydellisten vaikutusten että valtion taloudellisen tilanteen vuoksi kristillisdemokraatit pitävät makeisveron käyttöönottoa jo vuoden alusta perusteltuna.

Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan 12—18-vuotiaista pojista on ylipainoisia joka viides ja tytöistä 12 prosenttia. Ylipainoisia lapsia on 1970-luvun loppuun verrattuna kaksin- kolminkertainen määrä. Ylipainoisuus on lasten ja nuorten suurin ja yleistyvä terveysongelma, jonka ehkäisy on yksi ravitsemuskasvatuksen ydintavoitteista. Nuorten naisten ja lasten lihavuuden on todettu johtuvan liiasta sokerista. Sokeripitoisten mehujuomien, suklaan ja makeisten kulutus lisääntyy kaksivuotiaasta lähtien.

Suomi ei enää ole kansainvälisesti suun terveyden mallimaa. 1990-luvun alun jälkeen lasten ja nuorten hampaiden terveys ei enää ole parantunut, vaan ainakin alle kouluikäisten lasten hampaiden terveys näyttää heikentyvän. Stakesin kouluterveyskyselyn mukaan yläkouluikäisistä 62 prosenttia ei pese hampaitaan suositusten mukaan kahdesti päivässä. Makeisten syönti yhdessä vähentyneen hampaidenpesun kanssa heikentää nuorten hampaiden terveyttä merkittävästi.

Makeisten myynti on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Viimeisten kymmenen vuoden aikana syötyjen makeisten määrä on kaksinkertaistunut. Hinnan on todettu vaikuttavan makeisten kulutukseen. Makeisten kulutuksen vähentämiseksi makeisveron käyttöönottoa on aikaistettava. Vain ksylitolia sisältävät tuotteet on jätettävä verotuksen ulkopuolelle niiden kiistatta todettujen terveysvaikutusten vuoksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin makeisveron käyttöönottamiseksi vuoden 2010 alusta.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Sari Palm /kd