TOIMENPIDEALOITE 67/2002 vp

TPA 67/2002 vp - Kyösti Karjula /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Taiteen arvonlisäverotuksen yhtenäistäminen

Eduskunnalle

EY-tuomioistuin on katsonut Suomen arvonlisäverovapaan taidekaupan EU:n liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamistavoitteen vastaiseksi. Taideteosten ensiluovutuksen arvonlisäverottomuutta on perusteltu kulttuuripoliittisin syin. Arvonlisäverotuksen tuottoa tärkeämpi asia on taiteen merkitys kansallisen kulttuurin kannalta. Aiheuttaakseen mahdollisimman vähän verorasitusta taiteelle Suomi tullee jatkossa noudattamaan taideteosten kaupassa alinta kahdeksan prosentin arvonlisäverokantaa.

Eri taidemuotoja ei kuitenkaan kohdella verotuksessa yhtenäisesti, sillä postikorteista ja taidejulisteista joudutaan edelleen maksamaan 22 prosentin arvonlisävero. Käytäntö ei ole linjassa sen paremmin taideteosten kuin kirjojen kaltaisten painotuotteidenkaan arvonlisäveron kanssa. Käyttöön otettava taideteoksien ensiluovutuksen arvonlisävero koskettaa postikortteja ja julisteita tuottavia taiteilijoita erityisesti, sillä he ovat joutuneet jo maksamaan töistään 22 prosentin arvonlisäveron. Alkuperäisvedosten tuleminen arvonlisäverotuksen piiriin rasittaa heidän toimintansa taloudellisia edellytyksiä. Johdonmukaista olisikin laskea taide- ja postikorttien arvonlisäverotus 8 prosenttiin, jolloin koko taiteen alueelle tulisi yhtenäinen arvonlisäverokanta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin yhtenäistääkseen taiteen arvonlisäverotusta taiteen ensiluovutusta koskevan arvonlisäverotuksen käyttöönoton yhteydessä.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2002

  • Kyösti Karjula /kesk