TOIMENPIDEALOITE 73/2010 vp

TPA 73/2010 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Dieselpolttoaineen veronkorotuksen kompensointi linja-autoliikenteelle

Eduskunnalle

Energiaverotusta koskevaa lainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Esityksen mukaan dieselpolttoaineen vero nousisi 8 senttiä litralta 1.1.2012 alkaen. Henkilö- ja kuorma-autojen osalta korotuksen aiheuttamat lisäkustannukset on tarkoitus kompensoida käyttövoimaveroa alentamalla.

Linja-autoliikenne ei maksa käyttövoimaveroa, joten veronkorotuksen aiheuttamia lisäkustannuksia ei voida linja-autojen osalta kompensoida käyttövoimaveroa alentamalla. Ellei jotain muuta kompensaatiokeinoa kehitetä, lisäkustannukset joudutaan siirtämään linja-autolippujen hintoihin. Tämä matkalippujen hinnankorotuksen vaihtoehto olisi vastoin hallitusohjelman ja eduskunnan linjauksia, joiden mukaan joukkoliikennettä edistetään ympäristöystävällisenä kulkumuotona ja joukkoliikennetuen nostamisella voitaisiin vaikuttaa mm. matkustamisen hintaan ja liikennepalvelujen tarjontaan ja sitä kautta lisätä joukkoliikenteen suosiota. Erityisesti maaseudulla matkalipun hinnankorotus voisi keskeisenä tekijänä edelleen harventaa linja-autovuorojen tarjontaa. Dieselveron korotus on voitava kompensoida liikenneyrittäjille edellä esitetyistä syistä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin työryhmän asettamiseksi, joka selvittää vuoden 2011 aikana, miten dieselpolttoaineen veronkorotuksen aiheuttamat lisäkustannukset voidaan kompensoida linja-autoliikenteelle.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2010

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​