TOIMENPIDEALOITE 74/2005 vp

TPA 74/2005 vp - Matti Väistö /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Maatilojen polttoainekulujen huojentaminen

Eduskunnalle

Maatiloille polttonesteiden hintojen korotukset ovat tuoneet mittavasti lisäkustannuksia. Nopeasti kohonneita kustannuksia on käytännössä mahdotonta siirtää tuotteiden hintoihin. Tämän vuoksi öljyn hinnannousu on maataloudelle erityisen hankala ja alentaa edelleen elinkeinon muutoinkin heikkoa kannattavuutta. Keväällä toteutettu sinällään erittäin tervetullut veronhuojennus on tapahtuneisiin kustannusten nousuihin nähden vähäinen apu, ja huojennuksia tarvittaisiin välttämättä lisää, jos polttonesteiden hinnat jäävät pidemmäksi aikaa nykyiselle korkealle tasolle.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin maatilojen polttoainekulujen huojentamiseksi.

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2005

  • Matti Väistö /kesk