TOIMENPIDEALOITE 77/2002 vp

TPA 77/2002 vp - Pertti Turtiainen /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Perinnästä tiedottaminen

Eduskunnalle

Velkaongelmiin joutuneiden henkilöiden tilanteet vaihtelevat, ja niihin on vaikea laatia esimerkiksi yleispätevää ja oikeudenmukaista lakia siitä, miten esimerkiksi velkavankeuteen jääneiden tilannetta voitaisiin helpottaa antamalla vaikkapa osa veloista anteeksi, mikäli velan syntyminen on lähtöisin pitkälti muiden tekemistä toimista. Kuitenkin olisi syytä saada aikaan joustavuutta käytäntöön, miten henkilöiden mahdollisuuksia hoitaa talousasioitaan voidaan kehittää.

Yhtenä ongelmana yksityishenkilöiden osalta on ollut mm. joissakin tapauksissa ulosottoviranomaisten toiminnan yllätyksellisyys. Mm. epätyypillisten työsuhteiden ja muuttuvien ansioiden vuoksi yksityishenkilöiden ja perheiden taloudellinen tilanne on voinut olla jatkuvasti epävakaa, jolloin perittävän summan osuus ja lopulta myös käteen jäävät ansiot ovat jääneet ennakolta epäselviksi. Tämä puolestaan aiheuttaa helposti tilanteita, joiden seurauksena henkilöstä tulee lopulta toimeentulotuen saaja. Tällöin vaikka henkilöllä olisikin halu suunnitella selviytymisensä itsenäisesti, osa kustannuksista kaatuu veronmaksajien niskaan, koska tiedotus perinnästä ei ole toiminut.

Hyvä esimerkki vertailun vuoksi ovat mm. Luottokunnan ilmoitukset luottokortilta perittävästä summasta seuraavan kuukauden aikana. Niin ikään olisi syytä poistaa myös vaihtelevista kuukausiansioista johtuva vaihtelu, jolloin ulosottoviranomaisten kuukausittain perimä summa olisi tasasuuruinen esim. vuoden, jonka jälkeen asia tarkistettaisiin, mikäli ansioissa olisi oleellisia muutoksia tai velallinen mahdollisesti haluaisi tehdä välitarkistuksen aiemmin.

Tiedottamisen ei pitäisi nykyisin olla ongelma tietojärjestelmien ja -verkkojen vuoksi. Velallisille voisi antaa myös mahdollisuuden tilata perintäerittely sähköisesti, jolloin tiedot tulisivat nopeasti ilman postituskustannuksia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ulosottoviranomaisten perinnän kehittämiseksi niin, että velallinen saa perittävästä summasta tiedon edellisen kuukauden loppuun mennessä.

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2002

  • Pertti Turtiainen /vas

​​​​