TOIMENPIDEALOITE 81/2009 vp

TPA 81/2009 vp - Kimmo Kiljunen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Läpileikkaavien teemojen toteutuminen Suomen kehitysyhteistyössä

Eduskunnalle

Globaalit kriisit koettelevat kaikkein kovimmin jo ennestään heikossa asemassa olevia kehitysmaiden naisia, lapsia, vammaisia ja muita haavoittuvia ryhmiä. Kriiseihin vastaaminen sekä kestävä kehitys ja vuosituhattavoitteiden saavuttaminen edellyttävät näiden ihmisten huomioimista kaikessa kehitysyhteistyössä.

Hallituksen kehityspoliittinen ohjelma linjaa kehityspolitiikan läpileikkaaviksi teemoiksi seuraavat toimet:

 • naisten ja tyttöjen oikeudet ja heidän asemansa parantaminen; sukupuolten välisen ja yhteiskunnallisen tasa-arvon vahvistaminen
 • helposti syrjäytyvien ryhmien, erityisesti lasten, vammaisten ihmisten, alkuperäiskansojen ja etnisten vähemmistöjen, oikeuksien ja tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen
 • hiv/aidsin vastainen taistelu; hiv/aids terveydellisenä ja yhteiskunnallisena ongelmana.

Näiden teemojen kattamat ihmisryhmät muodostavat maailman enemmistön, joiden oikeuksien edistäminen on keskeinen keino vähentää köyhyyttä, lisätä hyvinvointia ja parantaa talouskasvua kehitysmaissa. Läpileikkaavien teemojen perusajatus onkin, että ne ovat kestävän kehityksen kannalta niin ehdottoman tärkeitä, ettei niitä voi olla ottamatta huomioon kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä suunniteltaessa.

Käytännön tasolla läpileikkaavien teemojen toteutuminen Suomen kehitysyhteistyössä on haasteellista. Ulkoasiainministeriön helmikuussa 2009 julkaiseman evaluaation mukaan läpileikkaavien teemojen toteutuminen edellyttää nykyistä enemmän strategista suunnittelua, käytännön työkaluja ja seurantaa.

Ulkoasiainministeriö on ottanut ensimmäisen askeleen tuottamalla kolmisivuisen toimintaohjeen läpileikkaavien teemojen toteuttamiseksi Suomen kehitysyhteistyössä. Ministeriön käynnistämän työn tueksi tarvitaan kuitenkin laaja-alaisempaa strategiaa, joka ohjaa teemojen toteuttamista ja resursointia niin lähetystöissä kuin Suomessakin. Lisäksi strategian tulee linjata läpileikkaavien teemojen seurantaa, valvontaa ja vastuusuhteita.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin edistääkseen läpileikkaavien teemojen toteutumista Suomen kehityspolitiikassa käynnistämällä prosessin läpileikkaavien teemojen strategian laatimiseksi.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2009

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Juurikkala /vihr
 • Leena Harkimo /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Ville Niinistö /vihr
 • Timo Heinonen /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Annika Lapintie /vas