TOIMENPIDEALOITE 9/2004 vp

TPA 9/2004 vp - Toimi Kankaanniemi /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Tuloveronkevennysten työllisyysvaikutusten selvittäminen

Eduskunnalle

Pääministeri Paavo Lipposen toinen hallitus, pääministeri Anneli Jäätteenmäen hallitus ja pääministeri Matti Vanhasen hallitus ovat harjoittaneet täysin yhtenevää veropolitiikkaa. Kaikista vaalilupauksista ja kansan valtaenemmistön tahdosta poiketen ruuan arvonlisäveroa ei ole alennettu lainkaan, vaikka se olisi kaikkein oikeudenmukaisinta veropolitiikkaa ja antaisi helpotusta suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin kaikkein eniten pieni- ja keskituloisille. Näin myös em. hallitusten hylkäämät pienen eläkkeen varassa elävät, opiskelijat, työttömät, pätkätyötä tekevät ja lapsiperheet saisivat osan veronkevennyksistä. Mainitut hallitukset ovat kohdistaneet veronkevennykset tuloverotukseen ja siinäkin siten kohdennettuina, että hyvätuloisimmat ovat saaneet euromääräisesti kevennystä moninkertaisesti enemmän kuin pienituloiset. Kaikkein pienituloisimmat, noin miljoona suomalaista työikäistä, eivät ole hyötyneet tuloveronkevennyksistä lainkaan. Pienyrityksetkään eivät ole saaneet helpotusta työllistämiseen.

Pääministeri Matti Vanhasen hallitus on jo käyttänyt etupainotteisesti ohjelmansa mukaisen veronkevennysvaran. Kuitenkin eri ministerit pääministeriä myöten viikoittain puhuvat tuloveronkevennyksistä. Talouspolitiikassa tarvitaan uutta otetta, sillä hallituksen tavoite 100 000 uudesta työpaikasta karkaa nopeasti käsistä. Työttömyyden ongelmat kasautuvat, syrjäytymisilmiö pahenee ja julkiset palvelut ovat yhä suuremmassa vaarassa. Tuloverotuksen käyttäminen keinona talouden ja työllisyyden saamiseksi nousuun näyttää heikkotehoiselta. Valtion velka kasvaa ja työttömyys pysyy korkealla, kuten on nähty parin viime vuoden aikana, kun tuloveronkevennyksiä on annettu.

Hallituksen tulee, ennen kuin se edes harkitsee uusia tuloveronkevennyksiä, selvityttää tehdyn, pääasiassa hyvätuloisia palkansaajia hyödyttäneen veropolitiikan todelliset vaikutukset työllisyyteen sekä palvelujen tasoon ja säilymiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin viime vuosina toteutettujen veronkevennysten työllisyys- ja muiden yhteiskunnallisten vaikutusten selvittämiseksi, ennen kuin ryhdytään uusiin, merkittäviin veropoliittisiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2004

  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Sari Essayah /kd
  • Timo Soini /ps
  • Matti Kangas /vas

​​​​