TOIMENPIDEALOITE 9/2012 vp

TPA 9/2012 vp - Mikko Savola /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Isyysvapaiden laajentaminen monikkoperheille

Eduskunnalle

Suomessa syntyy lapsia, joiden isä ei ole periaatteessa lainkaan oikeutettu saamaan isyysvapaata. Tämä epäkohta koskee monisikiöraskaudesta syntyviä lapsia eli perheitä, joihin syntyy kerralla useampi kuin yksi lapsi. Isyysvapaa myönnetään nykyisin yhtä raskautta kohti vain yhdestä lapsesta.

Kun vauvoja syntyy kerralla kaksi tai kolme, myös käsipareja tarvitaan jatkuvasti enemmän ja perheet ovat niin taloudellisesti kuin ajankäytöllisestikin tiukemmilla. Vauvat ovat myös heikompikuntoisia syntyessään. Noin 40 % monikkovauvoista aloittaa elämänsä tehohoidosta, sillä suurin osa syntyy ennenaikaisesti, ennen raskausviikkoa 37.

Sosiaali- ja terveysministeriön vanhempainvapaatyöryhmän arvion mukaan isän yhtä aikaa äidin kanssa pitämän kauden pidentäminen lasten määrän mukaan 2 x 24 arkipäivään tai 3 x 24 arkipäivään tulisi maksamaan noin 1,55 miljoonaa euroa vuodessa.

Monikkoperheiden vanhemmat voisivat olla samanaikaisesti vanhempainvapaalla 24 arkipäivää, kun kauden pituus nyt on 18 arkipäivää.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin muuttamalla monikkoperheiden perhevapaita siten, että isän yhtä aikaa äidin kanssa pitämää vanhempainvapaakautta pidennetään lasten määrän mukaisesti 2 x 24 arkipäivään tai 3 x 24 arkipäivään.

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2012

  • Mikko Savola /kesk