TOIMENPIDEALOITE 94/2005 vp

TPA 94/2005 vp - Klaus Hellberg /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten yhdistäminen

Eduskunnalle

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyön tiivistämistä on suunniteltu ja selvitetty viime aikoina useaan eri otteeseen. Tähänastiset pyrkimykset ovat kuitenkin törmänneet aina jonkin tahon vastustukseen tai epäilyyn hankkeen onnistumisesta. Viimeisin yritys, lähinnä yhteistyö ja ehdotus hallinnon tiivistämisestä, tehtiin selvityshenkilö Jussi-Pekka Alasen toimesta.

Pääkaupunkiseudun neljän kunnan yhdistämistä puoltavat selkeät edut. Ehkä kaikkein selvimmät edut alueella ovat saatavissa maankäyttö- ja asuntopolitiikassa ja sekä kaavoituksessa että liikennejärjestelyissä. Tämän lisäksi yhdistyminen kohentaisi palveluiden tuotantomahdollisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetustoimessa. Suuremman yksikön toimintamahdollisuudet elinkeinopolitiikassa olisivat aivan eri luokkaa kuin pirstaleisen neljän erillisen kunnan alueella hoidettu elinkeinotoiminta. Viime kädessä suurin hyöty alueen yhdistämisestä koituisi alueen asukkaille tehostuneen ja parantuneen palvelutuotannon sekä kevyemmän hallinnon muodossa.

Neljän kunnan muodostama uusi pääkaupunkialue olisi edeltäjäänsä myös kansainvälisesti paljon merkittävämpi ja kilpailukykyisempi. Uudella metropolialueella olisi siten hyvät mahdollisuudet nousta koko Itämeren alueen suurten ja vetovoimaisten kaupunkiseutujen joukkoon. Suomessa voimakas uusi pääkaupunkiseutu lisäisi nopeasti lähikuntien sekä Uudenmaan alueen elinvoimaisuutta. Pidemmällä aikavälillä kansainväliset mitat täyttävä kilpailukykyinen metropolialue olisi tärkeä koko Suomen menestymisen kannalta yhä kovenevassa globaalissa taloudessa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin antaakseen esityksen Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten yhdistämisestä yhdeksi kunnaksi.

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2005

 • Klaus Hellberg /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Matti Kauppila /vas
 • Pentti Tiusanen /vas

​​​​