VALTIOVARAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11/2008 vp

VaVL 11/2008 vp - K 6/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2007

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 29 päivänä toukokuuta 2008 lähettäessään valtion tilinpäätöskertomuksen vuodelta 2007 (K 6/2008 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi tarkastusvaliokuntaan samalla määrännyt, että valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto tarkastusvaliokunnalle.

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan kaikissa jaostoissa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valtiovarainvaliokunta on tässä lausunnossaan ottanut kantaa vain kertomukseen sisältyviin talousarviolausumiin.

Talousarviolausumat

Valiokunta katsoo, että seuraavien lausumien johdosta suoritetut, kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi:

 • EK 33/2002 vp — HE 132/2002 vp, HE 249/2002 vp, HE 253/2002 vp)

  Lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan aloittaminen valtion talousarviosta rahoitettavana toimintana

 • EK 45/2006 vp — HE 122/2006 vp, HE 265/2006 vp)

  Lausuma 1: Saamelaiskulttuurikeskus

  Lausuma 4: Puolustushallinnon kiinteistöuudistuksen rahoitus

  Lausuma 10: Liikenneväylien ja joukkoliikenteen rahoitus

  Lausuma 11: Rautateiden sähköistämisen jatkaminen

  Lausuma 12: Joukkoliikenteen tuki suurille kaupunkiseuduille.

Lausunto

Lausuntonaan valtiovarainvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Hannes Manninen /kesk
 • vpj. Kari Rajamäki /sd
 • jäs. Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • vjäs. Hanna-Leena Hemming /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd

Valiokunnan sihteerinä jaostokäsittelyissä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

valiokuntaneuvos Mari Nuutila

valiokuntaneuvos Marjo Hakkila

​​​​